ul. 18 Stycznia 36D/21
+48 669 038 893 E-mail
/ 9 maja 2024

Błędy, których musisz unikać ,aby Rozliczanie Czasu Pracy Kierowcy było POPRAWNE w 2024 roku-4

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW DORADCA ADR I RID KURS ADR

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW BRODNICA
KURS ADR BRODNICA
DORADCA ADR BRODNICA

 

Błąd 4: Brak w teczce osobowej kierowcy oświadczenia o pozostawaniu lub nie, w zatrudnieniu u innego pracodawcy.

 

Na mocy Ustawy o Czasie Pracy Kierowców przewoźnik musi pozyskać od kierowcy pisemne oświadczenie, w którym ten zadeklaruje, że pozostaje w zatrudnieniu lub nie u innego pracodawcy. Jeśli z oświadczenia wynika, że pracownik ma również inne miejsce zatrudnienia, to konieczne jest wskazanie wymiaru wykonywanej pracy.

Co więcej, jeśli pracownik zatrudniony jest na mocy umowy cywilno-prawnej lub B2B musi wskazać również przeciętną tygodniową liczbę godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności.

To, na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę, to fakt, że w oświadczeniu powinien pojawić się zapis, w którym kierowca zobowiązuje się poinformować pracodawcę o każdej zmianie. Dzięki czemu w każdej chwili z tego zakresu odpowiedzialność za przekroczenia norm czasu pracy jest zdjęta z pracodawcy.

 

DRIVE-TIME Małgorzata Jasińska 669-038-893

Author:

Leave A Comment