ul. 18 Stycznia 36D/21
+48 669 038 893 E-mail
/ 15 czerwca 2024

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz.12

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców Drive-Time Małgorzata Jasińska Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz.12 Część C skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z...

/ 13 czerwca 2024

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 11

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców Drive-Time Małgorzata Jasińska Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 11   Część B umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w...

/ 12 czerwca 2024

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 10

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców Drive-Time Małgorzata Jasińska . Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 10 Część C Pracodawca w części tej przechowuje: oświadczenia lub dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem...

/ 11 czerwca 2024

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 8

  Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców Drive-Time Małgorzata Jasińska Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 8   Część B dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy, w przypadku pracownika uprawnionego do...

/ 10 czerwca 2024

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 7

    Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców Drive-Time Małgorzata Jasińska Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 7 Część B dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego,...

/ 9 czerwca 2024

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 6

Rozlicznie Czasu Pracy Kierowców Drive-Time Małgorzata Jasińska Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 6 Część B oświadczenia dotyczące wypowiedzenia warunków pracy lub płacy lub zmiany tych warunków w innym trybie,...

/ 7 czerwca 2024

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 5

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców Drive-Time Małgorzata Jasińska Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 5 Część B potwierdzenie poinformowania pracownika o: warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 i art. 291 2...

/ 4 czerwca 2024

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 4

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców Drive-Time Małgorzata Jasińska Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 4 Akta osobowe – część B Część B – oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz...

/ 3 czerwca 2024

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz.3

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW DRIVE-TIME MAŁGORZATA JASIŃSKA Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 3 Część A Pracodawca w tej części przechowuje – oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w...