ul. 18 Stycznia 36D/21
+48 669 038 893 E-mail
/ 4 czerwca 2024

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 4

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców Drive-Time Małgorzata Jasińska

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 4

Akta osobowe – część B

Część B

– oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym:

  1. oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, gromadzone w związku z nawiązaniem stosunku pracy,
  2. umowę o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej – potwierdzenie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 Kp),

 

Część B

  1. zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z rodzaju pracy, określonego w umowie o pracę,
  2. dokumenty dotyczące wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924),

 

Część B

  1. potwierdzenie zapoznania się przez pracownika:
  • z treścią regulaminu pracy (art. 1043 2 Kp) albo

obwieszczenia (art. 150 § 7 Kp),

  • z przepisami oraz zasadami bhp (art. 2374 3 Kp),
  • z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w odrębnych przepisach dla danego rodzaju pracy, zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.

Małgorzata Jasińska
★ Doradca ADR/RID ★
𝙋𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙟𝙤𝙣𝙖𝙡𝙣𝙮 𝙠𝙪𝙧𝙨 𝘼𝘿𝙍 𝙯𝙜𝙤𝙙𝙣𝙮 𝙯 𝙍𝙤𝙯𝙥𝙤𝙧𝙯𝙖̨𝙙𝙯𝙚𝙣𝙞𝙚𝙢

🟥 www.kursadrbrodnica.pl
📧 e-mail: kontakt@drive-time.pl

☎️ tel. 669 038 893

Author:

Leave A Comment