ul. 18 Stycznia 36D/21
+48 669 038 893 E-mail
/ 12 czerwca 2024

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 10

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców Drive-Time Małgorzata Jasińska .

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 10

Część C

Pracodawca w części tej przechowuje:

  • oświadczenia lub dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy, w tym:
  1. oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę,
  2. wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy,
  3. dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3 Kp),

 

Część C

  1. kopię wydanego świadectwa pracy,
  2. potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym,
  3. umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę (art. 1012 1 Kp).

 

Małgorzata Jasińska
★ Doradca ADR/RID ★
𝙋𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙟𝙤𝙣𝙖𝙡𝙣𝙮 𝙠𝙪𝙧𝙨 𝘼𝘿𝙍 𝙯𝙜𝙤𝙙𝙣𝙮 𝙯 𝙍𝙤𝙯𝙥𝙤𝙧𝙯𝙖̨𝙙𝙯𝙚𝙣𝙞𝙚𝙢

🟥 www.kursadrbrodnica.pl
📧 e-mail: kontakt@drive-time.pl

☎️ tel. 669 038 893

Author:

Leave A Comment