ul. 18 Stycznia 36D/21
+48 669 038 893 E-mail
/ 10 czerwca 2024

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 7

 

 

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców Drive-Time Małgorzata Jasińska

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 7

Część B

  1. dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego,
  2. dokumenty związane z łączeniem korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu (art. 1821e Kp),

 

Część B

  1. dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy, w przypadku pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego (art. 1867 Kp),
  2. oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem (art. 89 [1] Kp).

 

Małgorzata Jasińska
★ Doradca ADR/RID ★
𝙋𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙟𝙤𝙣𝙖𝙡𝙣𝙮 𝙠𝙪𝙧𝙨 𝘼𝘿𝙍 𝙯𝙜𝙤𝙙𝙣𝙮 𝙯 𝙍𝙤𝙯𝙥𝙤𝙧𝙯𝙖̨𝙙𝙯𝙚𝙣𝙞𝙚𝙢

🟥 www.kursadrbrodnica.pl
📧 e-mail: kontakt@drive-time.pl

☎️ tel. 669 038 893

Author:

Leave A Comment