ul. 18 Stycznia 36D/21
+48 669 038 893 E-mail
/ 13 czerwca 2024

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 11

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców Drive-Time Małgorzata Jasińska

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 11

 

Część B

  1. umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy (art. 1011 1 Kp),
  2. wniosek pracownika o poinformowanie właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy (art. 1517 6 Kp),

Część B

  1. dokumenty związane ze współdziałaniem pracodawcy z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową lub innymi podmiotami w sprawach ze stosunku pracy wymagających takiego współdziałania,
  2. dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy.

 

Małgorzata Jasińska

★ Doradca ADR/RID ★
𝙋𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙟𝙤𝙣𝙖𝙡𝙣𝙮 𝙠𝙪𝙧𝙨 𝘼𝘿𝙍 𝙯𝙜𝙤𝙙𝙣𝙮 𝙯 𝙍𝙤𝙯𝙥𝙤𝙧𝙯𝙖̨𝙙𝙯𝙚𝙣𝙞𝙚𝙢

🟥 www.kursadrbrodnica.pl
📧 e-mail: kontakt@drive-time.pl

☎️ tel. 669 038 893

Author:

Leave A Comment