ul. 18 Stycznia 36D/21
+48 669 038 893 E-mail
/ 7 maja 2024

Błędy, których musisz unikać, aby ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW było POPRAWNE w 2024 roku-2

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW DORADCA ADR I RID KURS ADR

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW
KURS ADR BRODNICA
DORADCA ADR i RID  BRODNICA

Błąd 2: Brak prawidłowej informacji o warunkach zatrudnienia.

Od 6 kwietnia 2023 r. nastąpiła Nowelizacja Kodeksu Pracy, na mocy której m.in. zmieniły się informacje o warunkach zatrudnienia. Na mocy tych przepisów pracodawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od daty dopuszczenia do pracy w formie elektronicznej lub papierowej poinformować swojego pracownika m.in. o:

  • Obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy
  • Obowiązującym go dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy
  • Przysługujących mu przerwach w pracy 
  • Przysługującym mu dobowym i tygodniowym odpoczynku od pracy
  • Zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensacie, które przysługuje z tego tytułu

Natomiast w przypadku pracy zmianowej należy poinformować pracownika o zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę. 

To są podstawowe elementy, które możliwie jak najsprawniej od daty rozpoczęcia pracy, powinniśmy przekazać pracownikowi, ale… nie wszystkie.

DRIVE-TIME Małgorzata Jasińska 669-038-893

#ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW

#KURS ADR BRODNICA

#DORADCA ADR

Author:

Leave A Comment