ul. 18 Stycznia 36D/21
+48 669 038 893 E-mail
/ 16 maja 2024

Błędy, których musisz unikać ,aby Rozliczanie Czasu Pracy Kierowcy było POPRAWNE w 2024 roku-11

Błąd 11: Brak analizy poprawności listy płac kierowców.

Nasze doświadczenia też pokazują, że na listach płac często brakuje jakichś poszczególnych elementów składników wynagrodzenia. Wśród najczęściej pojawiających nie uchybień są: brak wskazania właściwej podstawy ZUS i podatku dochodowego lub brak danych o delegacjach zagranicznych. 

Błędy są naturalne i zdarzyć mogą się w nawet najskrupulatniej prowadzonej dokumentacji, ważne jednak, by w porę je wychwycić i podjąć właściwe działanie. Stałość weryfikacji sytuacji (w tym dokumentacji) w przedsiębiorstwie jest niezbędna, by mieć pewność, że podjęliśmy wszystkie działania, by uniknąć najczęściej pojawiających się uchybień. Warto tym bardziej prowadzić taką aktywność samokontroli – zważywszy na fakt, że wiele błędów jest po prostu kosztowna i niekorzystna przede wszystkim z perspektywy przedsiębiorstwa. 

Author:

Leave A Comment