ul. 18 Stycznia 36D/21
+48 669 038 893 E-mail
/ 30 maja 2024

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz.1

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców  DRIVE-TIME

Małgorzata Jasińska Brodnica.

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem cz. 1

Dokumentacja pracownicza

Zgodnie z art. 94 Kodeksu Pracy Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

9a) prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej* dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza);

 

*od 1 stycznia 2019 r. Dokumentacja pracownicza

Zgodnie z art. 94 Kodeksu Pracy Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

9b) przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;

 

Dokumentacja pracownicza

Na dokumentację pracowniczą składają się:

  • akta osobowe oraz
  • dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

 

Dokumentacja pracownicza

Na dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy składają się:

  1. dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy,
  2. wnioski związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,
  3. Lista płac wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych,
  4. karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

 

Nowy podział akt osobowych

Od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 (Dz. U. poz. 2369) w sprawie dokumentacji pracowniczej

Nowy podział akt osobowych na cztery części tj. A, B, C, D musi być stosowany wobec pracowników zatrudnianych począwszy od 1 stycznia 2019 r.

Akta osobowe pracowników zatrudnionych przed

1 stycznia 2019 r., których stosunki pracy trwają w tym dniu mogą zostać dostosowane do przepisów nowego rozporządzenia z wyłączeniem część D

 

Małgorzata Jasińska
★ Doradca ADR/RID ★
𝙋𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙟𝙤𝙣𝙖𝙡𝙣𝙮 𝙠𝙪𝙧𝙨 𝘼𝘿𝙍 𝙯𝙜𝙤𝙙𝙣𝙮 𝙯 𝙍𝙤𝙯𝙥𝙤𝙧𝙯𝙖̨𝙙𝙯𝙚𝙣𝙞𝙚𝙢

🟥 www.kursadrbrodnica.pl
📧 e-mail: kontakt@drive-time.pl

☎️ tel. 669 038 893

Author:

Leave A Comment