ul. 18 Stycznia 36D/21
+48 669 038 893 E-mail
/ 23 maja 2024

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców w 2024 r.? cz. 6

 Ewidencja czasu pracy kierowców w 2024 r. różni się od rejestru zeszłorocznego? Przyjrzeliśmy się przepisom krok po kroku i podsumowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy zawodowych kierowców. Sprawdź, czy w Twojej firmie wszystkie elementy są uwzględnione! 

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW DORADCA ADR I RID KURS ADR

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW
kura adr
doradca adr

Ewidencja czasu pracy kierowców w 2024 roku

Nieustannie pracodawca ma obowiązek prowadzić dla każdego kierowcy ewidencję czasu pracy. Celem tej dokumentacji jest ustalenie prawidłowego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. 

Ewidencja musi obejmować: 

– liczbę przeprowadzonych godzin 

– godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy

– liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej

– liczbę godzin nadliczbowych

– dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia

– liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru (ze wskazanie, czy jest pełniony w domu)

– rodzaj i wymiar zwolenień od pracy

– rodzaj i wymiar usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy z uwzględnieniem: zapisów na wykresówkach, wydruków z danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, innych dokumentów potwierdzających czas i rodzaj wykonywanej pracy lub rejestrów opracowanych na podstawie danych z wykresówek/karty kierowcy i tachografu cyfrowego. 

Ewidencja może być prowadzona przez przewoźnika w jednej z dostępnych form – papierowej lub cyfrowej. W każdy razie – należy mieć na uwadze, że na wniosek kierowcy – powinna być ona udostępniona, a także, że jest obowiązek przechowywania tej dokumentacji przez okres 10 lat po zakończeniu okresu, którego dotyczy. 

Podsumowując, prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców w 2024 r. nieustannie wymaga zachowania ścisłej zgodności z normami dotyczącymi czasu pracy i godzin nadliczbowych. Kluczowe jest przestrzegania maksymalnych limitów czasu pracy oraz skrupulatne rejestrowanie wszelkich czynników wpływających na czas pracy, aby zapewnić zgodność z przepisami i uczciwe wynagrodzenie pracowników.

Author:

Leave A Comment